29. Seyahatin amacı:

        Turizm                            Mesleki seyahat           Ticari seyahat

        Aile ve Arkadaş ziyareti                                     Kültür-Sportif ι

        Resmi               Tıbbi nedenler                      Diğer (Detaylarını yazınız) :

 

*30. . Gidiş tarihi:

*31. Dönüş tarihi:

*32. . İlk giriş veya transit geçiş noktası

      (transit):

*33.Ulaşım aracı:

*34. Schengen ülkeerinde sizi misafir eden şahıs veya firma adı. Firma ise temas

     kurulabilecek yetkili adı. Yoksa, otel adı veya Schengen ülkelerindeki geçici

      adresinizi yazınız.

  

 

      İsim:

Telefon ve Fax numaraları:

 

     Açık adres:

Elektronik posta (e-mail) adresi:

 

*35. Seyahat harcamalarınız ile kalacağınız süre içersindeki harcamalarınızın kimin tarafından karşılanacağını belirtiniz.

          Şahsım                                  Beni misafir edenler

          Misafir eden firma ( hangi şekilde ve kimden olduğunu belirterek ilgili belgeleri ibraz ediniz.)

         

*36. Kalacağınız süre içerisinde geçim kaynaklarınız:

            Nakit               Seyahat çeki              Kredi kartları

            Misafir eden firma              Diğer       Seyahat sigortası ve/veya hastalık sigortası ........................................................................................tarihine kadar geçerlidir.

           

            

37. Eşinizin soyadı:

38.Eşinizin kızlık soyadı:

39. Eşinizin adı:

40.Eşinizin doğum tarihi

41. Eşinizin doğum yeri

 

42. (Her pasaport için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.)

      Soyadı                                 Adı                        Doğum tarihi

      1)

      2)

      3)

43.Bağımlı olduğunuz AB (Avrupa Topluluğu) veya AEA üyesi ülke vatandaşının şahsi bilgileri. Bu soru sadece AB veya AEA üyesi ülke vatandaşlarının aile fertlerini ilgilendirmektedir.

Soyadı:

Adı:

Doğum Tarihi:

Tabiiyeti:

Pasaport numarası:

 

Akrabalık derecesi:                                           (AB veya AEA ülke vatandaşı ile)

44.

Eldeki başvuru formunda yer alan ve şahsımı ilgilendiren kişisel mahiyetteki verilerin, gerekli durumlarda, Schengen ülkesi makamlarına iletilmesini ve başvurumla ilgili kararın verilmesi için onlar tarafından değerlendirilmesini mutlak bilgim dâhilinde kabul ediyorum. Söz konusu veriler çeşitli Schengen üyesi ülke yetkili makamlarının giriş müsaadesine sahip oldukları bilgi arşivlerine iletilip depolanabilir.
Kesin ve tanımlanan mahiyetteki başvuruma istinaden, dilekçemi değerlendiren konsolosluk makamı, verileri kaydeden ülkenin merkezi yönetimi karşısında şahsi kimlik verilerimi denetleme, düzenleme ve özellikle asılsız ise iptal etme hakkımı hangi şekilde kullanabileceğim hususunda, anılan ülkenin iç hukuk düzenine göre, beni bilgilendirebilir.

Bildiğim kadarı ile, verdiğim bütün bilgilerin doğru ve bütünlenmiş olduğunu beyan ederim

Yalan beyanın, başvurumun reddi veya verilmiş olan vizenin iptali, ve muhtemelen başvuruyu değerlendiren Schengen ülkesi iç müktesebatına göre cezai yaptırımla sonuçlanacağını biliyorum.
Vizenin verildiği taktirde, geçerlilik süresi sonunda, Schengen ülkeleri topraklarından çıkmayı taahhüt ederim.
Vizenin Schengen üyesi ülkelerin Avrupa topraklarına giriş için aranan şartlardan sadece biri olduğu hususunda bilgilendirildim. Vizenin tahsis edilmiş olması, Schengen anlaşmasının uygulanmasına ilişkin Konvansiyonun 5inci maddesinin birinci paragrafında belirtilen şartlara haiz olmadığım taktirde, tazminat hakkına sahip olduğum anlamına gelmez. Giriş şartları, Schengen üyesi ülkelerin Avrupa topraklarına girişlerinde yeniden denetlenir.

 

 

45. Başvuru sahibinin ev adresi

46. Telefon numaraları:

 

47. Yer ve tarih

48. İmza (Reşit olmayanların başvuruları velileri tarafından imzalanır.)