FOTOĞRAF

 

 

 

 

 

Αίτηση Θεώρηση Σένγκεν

 

 

 

Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν

Σφραγίδα της πρεσβείας

ή του προξενείου

1.Soyadı

Για χρήση μόνο από το

Προξενείο

Ημερομηνία υποβολής της

αίτησης:

 

Χειριστής του φακέλου:

 

 

Σχετικά έγγραφα:

      Έγκυρο διαβατήριο

      Οικονομικά μέσα

      Πρόσκληση

      Μέσα μεταφοράς

      Ασφάλεια ασθενείας

      Άλλο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεώρηση:

      Απορρίπτεται

      Χορηγείται

 

Χαρακτηριστικά της

θεώρησης

      VTL

      A

      B

      C

      D

      D+C

 

Αριθμός εισόδων

      1       2

      Πολλαπλή

 

Ισχύει από …………………

έως ………………………...

Ισχύει για ………………….

……………………………..

2.Kızlık Soyadı

3.Adı

4. Doğum Tarihi

      (gün-ay-yıl)

5. Kimlik numarası

     (istağe bağlı)

6. Doğum yeri ve ülkesi

7.Tabiiyeti

8. Doğumda sahip olduğu tabiyet

9. Cinsiyeti

             Erkek                  Kadın

 

10.Medeni Durumu

Bekâr               Evli

Ayrı       Boşanmış

Dul                Diğer

 

11.Baba Adı

12. Ana Adı

13. Pasaport Türü

            Normal Pasaport                         Yabancı uyruklu pasaportu

            Diplomatik pasaport                 Seyahat Belgesi (1951 Konvansiyonuna istinaden)

            Hizmet pasaportu                   Gemici cüzdanı

            Diğer seyahat belgesi (lütfen belirtiniz)

       

14. Pasaport Numarası

15. Pasaportu veren makam

16. Pasaportun ilk veriliş tarihi

17. Pasaportun Geçerlilik Süresi Tarihi

18. Eğer daimi ikametgâhınız doğduğunuz ülkede bulunmuyor ve başka bir ülkede ise bu ülkeye dönüş iznine sahip misiniz?

              Hayır          Evet (izin belgesi ve tarihi)

*19. Şu andaki mesleğiniz

*20. İşverenin adı, adresi ve telefon numarası – Öğrenciler için okul adı ve adresi    

21. Asıl gidilecek ülke

22.Vize türü:

Havalimanından transit

Transit

Kısa süreli

Uzun süreli

23. Vize

      Bireysel

      Toplu

24. Talep edilen giriş sayısı

 

            Tek giriş

            Çift giriş

            Çok giriş

25. Gidilecek ülkede kalma süresi

      (Vize ……. gün için talep edilmektedir)
      

26.Son üç yıl içinde alınan vizeler ve geçerlilik süreleri

27. Transit geçiş halinde, nihai gidiş ülkesi için giriş iznine sahip misiniz?

   Hayır   Evet:  Geçerlilik süresi     Vizenin verildiği makam:

*28. Bu veya başka Schengen üyesi ülkelere yaptığınız önceki girişler

 

 

 

 * AB veya AEA üyesi ülke vatandaşlarının aile fertleri (eş, çocuk veya bakmakla yükümlü oldukları birinci derece yakınları) yıldızla belirtilen soruları yanıtlamak zorunda değildir. Söz konusu şahıslar akrabalıklarını kanıtlayan belgeleri sunmakla yükümlüdürler.