OKUMA  
  SÖZLÜK  
  DEYİŞLER  
  KURSLAR  
  YAYINLAR  
  YUNANİSTAN  
  TERCÜMANLIK  
 
E-mail
Şifre
 

   Kısa Öyküler
   Sizden Gelenler
   Sınavlar
   Deyimler - Atasözleri
   Editörden
   Site Hakkında
   Sorularınız İçin
   Bize Ulaşın
   Faydalı Linkler
 
 
TEMEL YUNANCA
5.DERS 2.Konu

İSİMLERİ ÇOĞUL HALE ÇEVİRME

 

Bir önceki dersimizde Türkçe’de isimleri çoğul yapmak için sonlarına “-ler, -lar” eklendiğini söyleyerek aşağıdaki örnekleri vermiştik.

 

defter       defterler

masa       masalar

 

Yunancada da isimleri çoğul yapmak için buna benzer bir yol izlendiğinden söz ederek tarafsız isimlerin nasıl çoğul yapıldığını anlatmıştık. Şimdi de bu dersimizde dişi isimleri inceleyeceğiz.

 

- DİŞİ İSİMLERDE ÇOĞUL YAPMA -

 

1) Önce -α bitimli bir dişi ismi incelemekle başlayalım. Örneğin η πόρτα - kapı sözcüğü ile. Dikkat edilecek olursa “kapı” sözcüğünün başında da bir artikel (η) bulunmaktadır. Bu tanıtma sözcüğü, o ismin, dişi, tekil ve yalın halde olduğunu göstermektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi, biz, isimleri öğrenirken mutlaka tanıtma sözcüklerini de bilmek zorundayız. πόρτα sözcüğü iki kısımdan oluşmaktadır. Sözcüğün kök kısmı πόρτ- hiç değişmezken, çekim eki dediğimiz -α kısmı çoğul yapılırken veya çekime girdiği zaman değişir. Şimdi η πόρτα sözcüğünün çoğulunun nasıl yapıldığını görelim; Öncelikle bütün dişi isimlerin tekil yalın hal tanıtma sözcüğü η, çoğul yapılırken erkek isimlerde olduğu gibi οι şekline dönüşür, ismin kök kısmı πόρτ- sabit kalır, -α bitimi -ες şekline dönüşür. η πόρτα - kapı /  οι πόρτες - kapılar.

 

η

- artikel dönüşüyor ve

oluyor

πόρτ-

- kök sabit kalıyor

πόρτ-

 

-α

- çekim eki dönüşüyor ve

-ες

oluyor

 

η πόρτα - kapı →  οι πόρτες - kapılar

                       

μία πόρτα [mia porta]

 

πόρτες [portes]

bir kapı

 

kapılar

η πόρτα [i porta]

ηοι / -α → -ες

οι πόρτες [i portes]

kapı

 

Kapılar

μία κυρία [mia kiria]

 

κυρίες [kiries]

bir bayan

 

bayanlar

η κυρία [i kiria]

ηοι / -α → -ες

οι κυρίες [i kiries]

bayan

 

bayanlar

                                         

Αυτή είναι μία πόρτα                  Αυτές είναι πόρτες

[afti ine mia porta]                         [aftes ine portes]

Bu bir kapıdır.                               Bunlar kapıdır(lar)

 

Εκείνη είναι μία κυρία                 Εκείνες είναι κυρίες

[ekini ine mia kiria]                        [ekines ine kiries]

Şu bir bayandır.                            Şunlar / onlar bayandır(lar)

 

2) Şimdi de -η bitimli bir dişi ismi görelim. Örneğin η βιβλιοθήκη - kütüphane. “Kütüphane” sözcüğünün başında da bir artikel (η) bulunmaktadır. Bu tanıtma sözcüğü, o ismin, dişi, tekil ve yalın halde olduğunu gösterir demiştik. βιβλιοθήκη sözcüğü de diğerleri gibi iki kısımdan oluşmaktadır. Sözcüğün kök kısmı βιβλιοθήκ- hiç değişmezken, çekim eki dediğimiz -η kısmı çoğul yapılırken veya çekime girdiği zaman değişir. Şimdi η βιβλιοθήκη sözcüğünün çoğulunun nasıl yapıldığını görelim; Öncelikle bütün dişi isimlerin tekil yalın hal tanıtma sözcüğü η, çoğul yapılırken erkek isimlerde olduğu gibi οι şekline dönüşür, ismin kök kısmı βιβλιοθήκ- sabit kalır, -η bitimi -ες şekline dönüşür. η βιβλιοθήκη - kütüphane /  οι η βιβλιοθήκες - kütüphaneler.

 

η

- artikel dönüşüyor ve

oluyor

βιβλιοθήκ-

- kök sabit kalıyor

βιβλιοθήκ -

 

-η

- çekim eki dönüşüyor ve

-ες

oluyor

 

η βιβλιοθήκη - kütüphane →  οι βιβλιοθήκες - kütüphaneler

                       

μία βιβλιοθήκη [mia vivliothiki]

 

βιβλιοθήκες [vivliothikes]

bir kütüphane

 

kütüphaneler

η βιβλιοθήκη [i vivliothiki]

ηοι / -η → -ες

οι βιβλιοθήκη [i vivliothikes]

kütüphane

 

kütüphaneler

μία κόρη [mia kori]

 

κόρες [kores]

bir kız çocuğu

 

kız çocukları

η κόρη [i kori]

ηοι / -η → -ες

οι κόρες [i kores]

kız çocuğu

 

kız çocukları

 

Αυτή είναι μία βιβλιοθήκη           Αυτές είναι βιβλιοθήκες

[afti ine mia vivliothiki]                    [aftes ine vivliothikes]

Bu bir kütüphanedir.                      Bunlar kütüphanedir(ler)

 

Εκείνη είναι μία κόρη                  Εκείνες είναι κόρες

[ekini ine mia kori]                         [ekines ine kores]

Şu bir kız çocuğudur.                    Şunlar / onlar kız çocuğudur(lar)
 

Kısa Öyküler | Sizden Gelenler | Sınavlar | Deyimler - Atasözleri | Editörden | Site Hakkında | Sorularınız İçin | Bize Ulaşın | Faydalı Linkler |
kursunkalem.com - Eğitim Platformu
Copy Right © onlineyunanca.com site içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-mail:info@onlineyunanca.com